100% کتان

عرضه ي پارچه هاي 100% نخ (با كيفيت درجه يك)
از مزايا استفاده اين پارچه متناسب بودن براي پوست بدن انسان و خنك بودن در فصل تابستان و گرم بودن در فصل زمستان است.
عرضه اين نوع پارچه بصورت ماهانه در تنوع بیش از 100 طرح بوده و بعد از پايان هر ماه طرح هاي جديدي براي شما عزيزان عرضه ميگردد.
قابل توجه شما بازديد كنندگان محترم:پيراهن هاي دوخته اين نوع پارچه ها امروزه در فروشگاه هاي برند سطح کشور بسيار طرفدار داشته و به قيمت هاي نسبتا بالايي بفروش ميرسد.
از طرح ها بصورت ماهانه ديدن فرماييد.

خرداد ماه

photo_2017-06-12_19-19-34photo_2017-06-12_19-19-32photo_2017-06-12_19-19-29photo_2017-06-12_19-19-04photo_2017-06-12_19-19-20photo_2017-06-12_19-19-25photo_2017-06-12_19-18-54photo_2017-06-12_19-18-51photo_2017-06-12_19-18-48photo_2017-06-12_19-18-49photo_2017-06-12_19-18-43photo_2017-06-12_19-19-13photo_2017-06-12_19-19-08

تیرماه

photo_2017-07-30_10-57-21 photo_2017-07-30_10-57-27 photo_2017-07-30_10-57-32 photo_2017-07-30_10-57-38 photo_2017-07-30_10-57-43 photo_2017-07-30_10-57-49 photo_2017-07-30_10-57-55 photo_2017-07-30_10-58-00photo_2017-07-30_11-15-18 photo_2017-07-30_10-58-07 photo_2017-07-30_10-58-13 photo_2017-07-30_10-58-19 photo_2017-07-30_10-58-25 photo_2017-07-30_10-58-30

شهریور ماه

photo_2017-09-02_13-32-17 photo_2017-09-02_13-32-45 photo_2017-09-02_13-33-35 photo_2017-09-02_13-33-49 photo_2017-09-02_13-34-06 photo_2017-09-02_13-34-19 photo_2017-09-02_13-34-36 photo_2017-09-02_13-34-52 photo_2017-09-02_13-35-17 photo_2017-09-02_13-35-56 photo_2017-09-02_13-38-08 photo_2017-09-02_13-38-18 photo_2017-09-02_13-38-32 photo_2017-09-02_13-38-54 photo_2017-09-02_13-39-10 photo_2017-09-02_13-39-26 photo_2017-09-02_13-39-45 photo_2017-09-02_13-39-52 photo_2017-09-02_13-40-10 photo_2017-09-10_10-36-04

مهر ماه👇🏻👇🏻👇🏻

photo_2017-10-14_09-19-58 photo_2017-10-14_09-20-13 photo_2017-10-14_09-22-02 photo_2017-10-14_09-22-10 photo_2017-10-14_09-22-22 photo_2017-10-14_09-22-28 photo_2017-10-14_09-22-37 photo_2017-10-14_09-22-47